Aankoop Pieter Nieuwlandstraat 93-95 door Wbv Soweto een feit!

https://xkcd.com/905

Vrijdag 21 november j.l. is het dan uiteindelijk gelukt: Soweto is nu officieel eigenaar van het pand Pieter Nieuwlandstraat 93A-95 in Amsterdam Oost! Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij mee.

Dit was nooit gelukt zonder de steun van velen. Wij willen met dit bericht nogmaals iedereen bedanken die geld geleend of gegeven heeft of anderszins solidariteit met het project heeft uitgesproken.

 

* Wat er vooraf ging

Soweto is een nieuwe Amsterdamse woningbouwvereniging die een alternatief wil bieden aan het doorgeslagen marktdenken van de huidige woningbouwcorporaties. We willen de sociale idealen van de oorspronkelijke woningbouwverenigingen in ere herstellen door betaalbare sociale huurwoningen voor (voornamelijk) woongroepen te realiseren.

Zelfwerkzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Zowel leden van de vereniging als bewoners en gebruikers van Sowetopanden wordt gevraagd om zich gezamenlijk in te spannen om deze idealen werkelijkheid te maken. Leden bepalen de richting van de vereniging via de Algemene
Ledenvergadering (ALV). Momenteel hebben we precies 100 leden.

De vereniging is voortgekomen uit de woonstrijd in Amsterdam Oost en is nauw verbonden met de kraakbeweging en huurdersorganisaties aldaar. Na jaren onderhandelen en politieke strijd is het ons gelukt om Stadsdeel Oost te overtuigen om een van haar gebouwen tegen een redelijke prijs aan ons te verkopen: de oude school aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 in de Dapperbuurt, Amsterdam Oost. Dit wordt het eerste, maar zeker niet het laatste, pand van Woningbouwvereniging Soweto.

Het pand ligt vlakbij de Dappermarkt en station Muiderpoort. Het is voor het laatst in gebruik geweest als buurtcentrum/kinderopvang. Op de bovenste twee verdiepingen gaan wij woonruimte realiseren voor 1-2 woongroepen voor in totaal 11 mensen. De mensen die de kern zullen vormen
van de woongroep en de toekomstige huurders van de bedrijfsruimtes op de begane grond zijn al druk bezig met het plannen van de verbouwing in zelfwerkzaamheid.

Op de begane grond wordt ook een sociaal-politiek ontmoetingsruimte gerealiseerd. Deze streeft ernaar om een open, buurtgerichte uitstraling te combineren met een links-radicale boodschap. Denk dus bijvoorbeeld aan een spreekuur over (woon/arbeids-)precariteit, debatten over actuele sociale thema's, volkskeukenavonden, singer/songwriter events, enzovoort.

* Financiering

Om de aankoop en de verbouwing te kunnen bekostigen was een totaal begroot van 700 000 euro. Het was de bedoeling om dit deels via een hypotheek en deels door leningen en obligaties te financieren. Daar waar wij verwacht hadden om veel moeite te hebben met het verwerven van leningen in de 'eigen kring' was dit juist boven verwachting goed gelukt. In Juli hadden we uiteindelijk zelfs een totaal van 300 000 euro bereikt aan giften en leningen van leden.

Het verkrijgen van een hypotheek daarentegen was minder makkelijk. Banken zijn een stuk voorzichtiger geworden dan pakweg 5 jaar geleden. Het blijkt dat het combineren van wonen en werken, zeker met de nadruk op wonen in de sociale sector is gepland, geen aantrekkelijke vooruitzicht voor banken is. Uiteindelijk hebben we een Duitse bank bereid gevonden ons een hypotheek te verlenen.

De Pieter Nieuwland is de eerste investering van deze Duitse bank in Nederland. Het heeft daarom nog heel wat voeten in aarde gehad om alles af te stemmen en rond te krijgen. Solidair advies van het Duitse MietsHäuserSyndicaat is hierbij voor ons zeer belangrijk geweest.

* Plannen op lange en korte termijn

De verbouwing en levering aan de gebruikers van Pieter Nieuwland 93-95 zal ongetwijfeld al onze energie vragen in de komende maanden. In verband met de aangegane financiele verplichtingen zullen we hard moeten werken om binnen de geplande termijn van vier maanden woongedeelte en begane grond in verhuurbare staat te brengen. Hiervoor hebben we al een enthousiaste groep vrijwilligers, maar mocht je graag een keer komen helpen, dan is dat natuurlijk welkom! --> help@soweto.nl

Op de iets langer termijn zal Soweto gaan kijken naar nieuwe projecten. Er zijn al her en der wat lijnen uitgezet, maar alles begint met een gemotiveerde groep en een gebouw. Het is ook de bedoeling om in de komende maanden weer tijd vrij te maken voor overleg en netwerken met andere organisaties die actief zijn op woongebied. Meer inhoudelijke ideëenuitwisseling, meer participatie van huurders: wij staan open voor suggesties, verzoeken, ideëen... --> soweto@soweto.nl