Ledenvergadering stelt obligatiereglement vast

De ledenvergadering van Soweto heeft op 8 juni een leningreglement en obligatiereglement vastgesteld. Met obligaties en leningen door leden wil de vereniging voor een belangrijk deel de aankoop van de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 financieren.

Met het obligatiereglement wordt het mogelijk voor geïnteresseerden die geen lid zijn bij te dragen aan de aankoop en verbouwing van het eerste object van Soweto. Daarmee staat een bijdrage in de financiering voor een brede groep open. De ledenvergadering is op voorstel van het bestuur akkoord gegaan met een nominale rente van 2% op de obligaties. Het staat houders van een obligatie uiteraard vrij om de rente aan Soweto te schenken. Obligaties worden uitgegeven in certificaten van 50 250 en 1000 euro. Over de uitgifte kun je binnenkort op deze site meer lezen. Het obligatiereglement is hieronder te vinden.

Tags: