Doel en Principes

De Soweto doelen en principes

 

Wonen is een basisbehoefte voor een menswaardig bestaan en een mensenrecht. Voorzien in deze basisbehoefte is geen individuele, maar een maatschappelijke en dus collectieve verantwoording, temeer omdat:

  • in een rechtvaardige maatschappij de lasten naar draagkracht en de baten naar behoefte verdeeld behoren te zijn;
  • zo een maatschappij alleen door een collectieve inspanning van betrokkenen teweeggebracht kan worden;
  • zo een inspanning alleen kan slagen als alle betrokkenen volle verantwoording voor dit gemeenschappelijke doel en voor elkaar nemen.

 

Soweto is ontstaan uit de onvrede met de manier waarop de mainstream woningbouwverenigingen hun sociale oprichtingsdoelstellingen hebben verloochend en de algemene ruk naar privatisering binnen het huisvestingsbeleid.

Daarnaast was er de vaststelling dat in het verleden verschillende gelegaliseerde kraakpanden, na legalisering, politiek en economisch geïsoleerd geraakt zijn van de woningstrijd waaruit zij zijn voortgekomen. Soweto wil zich behoeden voor deze vlucht van politiek en economisch kapitaal.

Tenslotte is er het verlangen een huisvestingsvereniging te creëren gebaseerd op DIY principes en grass-roots organisatie.

In een notendop is Soweto een idealistische huisvestingsvereniging die er naar streeft een legaal en democratisch kader te zijn waarin verschillende op solidariteit gebaseerde woonprojecten, zoals gelegaliseerde panden, simultaan samen kunnen handelen en zo politieke en economisch sterker staan. Het doel is Pieter Nieuwlandstraat 93-95 het eerste van een reeks projecten te maken onder de Soweto paraplu.

 

Deze projecten zullen elk hun eigen invulling krijgen naargelang de behoeften van de huurders/gebruikers en de mogelijkheden dat het pand in kwestie biedt, maar toch hebben ze een hoop gemeen.

 

Deze waarden zijn in onze statuten terug te vinden. Ze zijn hier te raadplegen.