Over ons

Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol.

Woningbouwvereniging Soweto heeft zijn oorsprong in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Na het verdwijnen van veel sociale woonruimte besloten bewoners en krakers in die buurt hun krachten te bundelen. Inmiddels is Soweto bezig met de verwerving van een eerste pand in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost.
 
Woon en werkruimten van Soweto worden niet direct door Soweto aan individuele huurders verhuurd maar aan een pandvereniging. In de pandvereniging werken de verschillende huurders samen om het pand te beheren. Het zijn dan ook de pandverenigingen die over toelating van huurders besluiten. Op die manier krijgen huurders maximale verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. Voorbeelden zijn voor ons Woningbouwvereniging Gelderland en het Mietshäuser Syndikat.
 
Wil je zelf een pandvereniging opzetten of een woongroep beginnen om aan woonruimte te komen? Soweto helpt je graag de eerste stappen zetten om in samenwerking een project te starten.
 
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister bij de KvK onder nr. 34278166
 

"Woningbouwvereniging Soweto"

IBAN: NL06 TRIO 0786 6799 21

BIC: TRIONL2U