Pieter Nieuwlandstraat

 
Na zes jaar onderhandelen hebben we nu de gelegenheid een oud schoolgebouw in de Pieter Nieuwlandstraat aan te kopen. Een actieve groep mensen gaat daar een woon-werk gemeenschap met sociaal-politiek buurtcentrum realiseren. Iedereen die wil bijdragen is zeer welkom - word lid, doe mee in de werkgroepen, doneer of investeer. Of kom eerst langs bij het spreekuur voor meer informatie.

Het gebouw

Pieter Nieuwlandstraat 93/95 is een schoolgebouw uit de laat-negentiende eeuw en een gemeentelijk monument. Het gebouw heeft 2 vleugels bestaande uit 2 verdiepingen met lokalen en een ruime zolder, met elkaar verbonden door een trappenhuis. Het gaat in totaal om 1.155 vierkante meter en een betegelde speelplaats van 130 vierkante meter.
 
Het gebouw is ongeveer even oud als de Dapperbuurt waar het zich in bevindt en is een van de weinige originele gebouwen in de directe omgeving.
 
Pieter Nieuwlandstraat - gangDe buurt heeft in de jaren tachtig forse ingrepen te verduren gehad in het kader van de stadvernieuwing. In diezelfde periode is het onderste deel van de linkerhelft van het gebouw in gebruik genomen als buurthuis en daartoe omgebouwd tot wat toen multifunctioneel centrum De Werf heette. De rest van het gebouw is als kantoor, noodschoolvoorziening en kinderdagverblijf gebruikt, zonder grote ingrepen in de constructie. Sinds het vertrek van welzijnsorganisatie Dynamo, waar De Werf in is opgegaan, en het kinderdagverblijf wordt het gebouw beheerd door tijdelijk verhuur van kantoorruimte.
 
Zodra de aankoop van het pand rond is, zal het gebouw van binnen moeten worden aangepast zodat het klaar is voor gebruik. Waar mogelijk zal het werk gedaan worden door mensen die actief zullen zijn in het pand; vrijwilligers en vrienden, maar niet zonder toezicht van vakkundige bouwers en architecten, zodat alles degelijk en veilig verloopt. Op deze manier worden zowel de kosten gedrukt als de kennis en skills binnen het team vergroot. Daarnaast creërt het een groter gevoel van persoonlijk engagement waardoor gemeenschapsgevoel en solidariteit wordt versterkt tussen de betrokkenen door samen te werken, een fysieke uiting van het collectief engagement voor het project als het ware.

Wat gaat er komen…

Pieter Nieuwlandstraat - publieke ruimteDe Pieter Nieuwland gaat plek bieden aan een woongemeenschap van elf mensen-, een sociaal politieke ruimte en meerdere kantoor-/werkplaatsen.
 
Vanuit de huidige werkgroep Pieter Nieuwlandstraat wordt er gestreefd om in de sociaal-politieke ruimte een horizontaal georganiseerde plek te creëren, waar de bewoners, de buurt, en betrokken gemeenschappen zich op hun gemak voelen om initiatief te nemen.
 
De mensen van de woongroep zullen een actieve rol spelen in de sociaal politieke ruimte in samenwerking met alle vrijwilligers en enthousiastelingen in de Pieter Nieuwlandstraat waarbij eenieders noden en grenzen worden gerespecteerd. Dit geldt dan zowel voor het uitwerken van een toekomstvisie als voor het dagelijks draaiend houden van de ruimte. Er gaat een voorkeur naar uit om de overige ruimte op de begane grond eerder te verhuren aan kleinschalige buurtinitiatieven, dan commerciële. In het bijzonder wordt er gezocht naar projecten, die naast eigen gebruik, de ruimte ook openstellen voor de buurt waardoor een extra dynamiek ontstaat tussen het pand en de buurtbewoners.
 
Ben je geïnteresseerd in een werkplaats? Neem dan contact op.