Steun ons

Voor de aankoop en de verbouwing van de Pieter Nieuwlandstraat heeft Soweto veel geld nodig. Daarom hebben we nu een campagne lopen om 200.000 euro aan leningen (en giften) op te halen.

Het bedrag van 200.000 stelt ons samen met de hypotheek van de bank in staat om het pand aan te kopen en te verbouwen. Hieronder staat hoe je bij de financiering kunt helpen.

Door de ledencontributie dragen leden bij aan de aankoop en de opbouw van de vereniging. Daarnaast is betrokkenheid van onze leden van groot belang. Alleen met steun van onze leden kan Soweto panden aankopen. Word dus snel lid!

Giften, donaties, schenkingen zijn voor ons een bijzonder teken van solidariteit en van harte welkom! Meer informatie over doneren

  • Geef een geldlening

Leden van Soweto kunnen een lening aan Soweto geven voor de financiering van de aankoop en de verbouwing van panden. De ledenvergadering stelt de rentevergoeding ieder jaar vast. Zo worden onze leden financieel bij de projecten betrokken. Wil je soweto een lening geven, neem dan contact op.

 

"Woningbouwvereniging Soweto",

IBAN: NL06 TRIO 0786 6799 21

BIC: TRIONL2U

KvK-nummer 34278166