Word lid

Het lidmaatschap van Soweto kost 25 euro per jaar. Je kan lidmaatschap betalen door bovenaan dit artikel "Bestel" te kiezen. Je krijgt binnen 14 dagen bericht van inschrijving.

Ingeschreven leden hebben recht op toegang tot de ledenvergadering en kunnen daar over het beleid van Soweto stemmen. Op de ledenvergadering wordt het jaarverslag en de begroting van Soweto vastgesteld. De vergadering benoemt ook nieuwe bestuursleden.

Leden kunnen aan Soweto geld lenen voor de financiering van de verschillende projecten die Soweto ontwikkelt. Leden krijgen het leningreglement toegezonden.

Soweto werkt als woningbouwvereniging aan betaalbare woon en werkruimte voor groepen die in zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan het beheer van de door hen gehuurde ruimte leveren. Om nieuwe groepen op weg te helpen en panden te verwerven heeft Soweto de steun van haar leden nodig.